Wat is het LOP ?

LOP Werking Zele basis
Wie – wat – hoe ?

 • LOP Zele basis is een overlegplatform dat werkt rond het bevorderen en realiseren van gelijke onderwijskansen.
 • De oprichting van LOP’s dateert van 2002 en gebeurde op initiatief van de Vlaamse Overheid
 • Het LOP brengt alle schoolteams van basisscholen in Zele samen met hun lokale partners die werken rond gelijke onderwijskansen.
 • Het LOP maakt afspraken en ontwikkelt acties om gelijke onderwijskansen te bevorderen. Op basis van cijferanalyses en kwalitatieve analyses worden problematieken besproken en passende acties verkend.  Het LOP tracht finaal succesvolle schoolloopbanen van leerlingen te bevorderen.

Wat doet het LOP Zele basis concreet?

 • Organiseren van overleg & dialoog  tussen scholen en relevante partners rond thema’s zoals inschrijvingen, bepalen van capaciteit, samenwerking tussen scholen en welzijnspartners rond taalondersteunende projecten,…
 • Specifiek overleg organiseren rond capaciteitstekort, inschrijvingsproblemen,…
 • Organiseren van thema-avonden rond taalverwerving, impact van kansarmoede op lln,…
 • In kaart brengen van capaciteit en vrije plaatsen per geboortejaar en leerjaar per basisschool
 • Organiseren van een info-sessie en scholenmarkt voor ouders met peuters die starten in het kleuteronderwijs
 • Maken van afspraken rond het werken met een aanmeldsysteem voor alle basisscholen in Zele
 • Helpdesk faciliteren en ondersteunen m.b.t. de aanmeldprocedure voorafgaand aan de inschrijvingen
 • Communicatie naar ouders opvolgen m.b.t. het resultaat van de aanmelding
 • Bemiddelen in moeilijke situaties rond inschrijvingen/inschrijvingsproblemen op vraag van ouders
 • Ontwikkelen van de website ‘Naar school in Zele’

LOP coördinatie :
LOP Voorzitter : Christophe Verneirt
LOP Deskundige : Liesbeth Croene
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
02/553 70 02