Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Zoek je nog een plaatsje in een school in Zele ?

Klik op Scholen in beeld om het aanbod in Zele te verkennen.

Contacteer je voorkeurschool en informeer naar de wijze van inschrijven.
Je maakt best vooraf een afspraak.
Je kan de vrije plaatsen voor het volgend schooljaar in de scholen van Zele checken.

Heeft jouw voorkeurschool geen vrije plaatsen in een bepaald geboortejaar en/of leerjaar ?
Dan bezorgt de school jou een formulier met info over capaciteit en de plaats van je kind op de wachtlijst.
Zodra er een plaats vrijkomt, contacteert de school jou en kan je kind alsnog ingeschreven worden.
Is je kind intussen al ingeschreven in een andere school ?
Dan kan je kiezen waar je je kind het liefst wil laten schoollopen.

Tip !
Is er geen plaats meer in jouw voorkeurschool ?
Schrijf je kind alvast in, in een andere voorkeurschool.

Buitengewoon basisonderwijs
Wens je je kind in te schrijven in de Zonnewijzer ?
De Zonnewijzer heeft momenteel geen vrije plaatsen.
De school en het CLB kunnen jou meer info geven.
Vraag een formulier met info over capaciteit en de plaats van je kind op de wachtlijst.

Scholen in beeld

De Zeelse basisscholen gingen origineel en creatief aan de slag.
Alle basisscholen hebben een filmpje voor je klaar staan en stellen hun school graag aan je voor.