Vrije plaatsen schooljaar 2023-2024

Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar of ouder zijn
en die op de dag van de voorziene instap in de school, gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:

  • niet het Nederlands als thuistaal of als moedertaal hebben;
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen ;
  • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (de vakantiemaanden juli en augustus worden niet meegerekend);
  • een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.