Hoe werkt aanmelden?

 • In het gewoon basisonderwijs in Zele meld je je kind eerst aan, vooraleer je je kind kan inschrijven.
 • Je hebt tijd om aan te melden.
 • De aanmeldperiode loopt tussen 27 februari 2024 en 19 maart 2024.
 • Je hoeft enkel je kind aan te melden als het nog niet is ingeschreven in een school of als je wil veranderen van school.
 • Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op een computer of een tablet.
  • Op het formulier vul je de gevraagde gegevens in zoals de naam van je kind, het rijksregisternummer, het domicilieadres van je kind …
  • Daarna maak je een keuze uit alle scholen voor gewoon kleuter- en basisonderwijs op het grondgebied Zele.
  • Kies voor verschillende scholen in volgorde van jouw voorkeur.
  • Jouw eerste schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd.
 • Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.
  Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang :

  – eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
  – dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of wiens ouders het dichtst bij de school werken.

TIP :

Surf naar de website van de scholen, bekijk hun filmpje of ga eens langs in de school of scholen van jouw voorkeur voordat je een keuze maakt.