Hoe werkt aanmelden?

In het gewoon basisonderwijs in Zele meld je je kind eerst aan, vooraleer je je kind kan inschrijven.
Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op een computer of een tablet.

De aanmeldperiode loopt in maart en richt zich enkel naar kinderen die nog niet zijn ingeschreven of wensen te veranderen van school.

Op het formulier vul je de gevraagde gegevens in zoals de naam van je kind, het rijksregisternummer, het domicilieadres van je kind …

Neem rustig de tijd om alle gevraagde gegevens in te vullen.

Vul deze gegevens naar waarheid in.

Geef je bewust foute informatie dan wordt je aanmelding ongeldig.

Vervolgens kan je een keuze maken uit alle scholen voor gewoon kleuter- en basisonderwijs op het grondgebied Zele.

Kies voor verschillende scholen in volgorde van jouw voorkeur.

De schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd.

Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.

Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang :

  • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
  • dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of wiens ouders het dichtst bij de school werken.

TIP :

Surf naar de website van de scholen of ga eens langs in de school of scholen van jouw voorkeur voordat je een keuze maakt.