5 moeilijke woorden

1. Capaciteit

Het maximum aantal kinderen dat een school haalbaar vindt

Dit hangt samen met

  • pedagogisch comfort (hoeveel kinderen per klas is ideaal om te leren)
  • fysieke capaciteit (hoeveel kinderen kunnen er in de klas/school)
  • of een combinatie van deze twee

2. Sociale mix

De Vlaamse regering bepaalt dat scholen inspanningen doen om een goede sociale mix te realiseren.
Een school heeft een goede sociale mix als de mate van diversiteit (kinderen uit verschillende soorten gezinnen) overeenkomt met de diversiteit in de omgeving waarin de school is gevestigd.

Het LOP rekende dit na en kwam voor het grondgebied Zele uit op een percentage van 50% indicatorleerlingen en 50 % niet-indicatorleerlingen.

Voor de scholen aan de rand van Zele ligt dit percentage op 40% indicatorleerlingen, 60 procent niet-indicatorleerlingen.

3. Dubbele contingentering

De Vlaamse regelgeving bepaalt dat elke basisschool in een LOP gebied een systeem van dubbele contingentering toepast.
Alle basisscholen in Zele splitsten de totale capaciteit op in 2 contingenten.
Concreet reserveert de school plaatsen voor indicatorleerlingen en plaatsen voor niet-indicatorleerlingen.

Eerst worden de leerlingen die al op school zijn in kaart gebracht.

We noemen dit zittende leerlingen.

Hun aantal wordt afgetrokken van het totaal aantal beschikbare plaatsen per contingent.

Het resultaat geeft het aantal vrije plaatsen weer per contingent.

4. Indicator-/niet-indicatorleerling

Leerlingen worden ingedeeld in 2 contingenten volgens specifieke leerlingkenmerken.

We noemen dit indicatoren.

Kinderen die voldoen aan 1 van deze indicatoren zijn indicatorleerlingen.

Kinderen die aan geen enkele van deze indicatoren voldoen zijn niet-indicator leerlingen.

De indicatoren zijn :

  • kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor recht hadden op een schooltoeslag.
    Deze schooltoeslag wordt automatisch toegekend door het Groeipakket.  https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen
  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft

5. Gekoppelde aanmelding

Wil je als ouder meerdere kinderen uit je gezin in eenzelfde school aanmelden ?

Dat kan.

Hou er wel rekening mee dat de plaatsen slechts toegewezen worden als er voor elk van jouw aangemelde kinderen een plaats vrij is in de school.

Uitzondering wordt gemaakt voor meerlingen.

Als er plaats is voor 1 kind van de meerling, dan krijgen alle kinderen van de meerling een plaats toegewezen.