5 moeilijke woorden

1. Capaciteit

Het maximum aantal kinderen dat een school haalbaar vindt

Dit hangt samen met

  • pedagogisch comfort (hoeveel kinderen per klas is ideaal om te leren)
  • fysieke capaciteit (hoeveel kinderen kunnen er in de klas/school)
  • of een combinatie van deze twee

2. Sociale mix

De ideale klas/school is een afspiegeling van de omgeving waarin de school gevestigd is.

Het LOP rekende dit na en kwam voor het grondgebied Zele uit op een percentage van 50% indicatorleerlingen en 50 % niet-indicatorleerlingen voor de centrumscholen.

Voor de scholen aan de rand van Zele ligt dit percentage op 40% indicatorleerlingen, 60 procent niet-indicatorleerlingen.

3. Contingent

Sluit nauw aan bij sociale mix

Voor iedere school zijn een aantal plaatsen voorbehouden voor indicatorleerlingen en een aantal plaatsen voor niet-indicatorleerlingen.

Ook hier een rekensommetje van percentage naar aantal beschikbare plaatsen.

Eerst worden de leerlingen die al op school zijn in kaart gebracht.

We noemen dit zittende leerlingen.

Hun aantal wordt afgetrokken van het totaal aantal beschikbare plaatsen per contingent.

Het resultaat geeft het aantal vrije plaatsen weer.

4. Indicator-/niet-indicatorleerling

Vanuit de overheid werden een aantal leerlingenkenmerken opgesomd.

Men noemt dit indicatoren.

Kinderen die voldoen aan 1 van deze indicatoren zijn indicatorleerlingen.

Kinderen die aan geen enkele van deze indicatoren voldoen zijn niet-indicator leerlingen.

De indicatoren zijn :

  • kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar of het schooljaar daarvoor recht hadden op een schooltoeslag.
    Deze schooltoeslag wordt automatisch toegekend door het Groeipakket.  https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen
  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft

5. Gekoppelde aanmelding

Wil je als ouder meerdere kinderen uit je gezin in eenzelfde school aanmelden ?

Dat kan.

Hou er wel rekening mee dat de plaatsen slechts toegewezen worden als er voor elk van jouw aangemelde kinderen een plaats vrij is in de school.

Uitzondering wordt gemaakt voor meerlingen.

Als er plaats is voor 1 kind van de meerling, dan krijgen alle kinderen van de meerling een plaats toegewezen.