Instappen in het kleuteronderwijs

Ben je op zoek naar meer info over inschrijven en aanmelden ?
Neem deel aan de Infoavond op dinsdag 17 januari om 19u30.