teksten

Aanmeldformulier

Start
Voor je start met aanmelden

Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Zele BaO vraagt jouw akkoord om de aanmeldgegevens van je kind te verwerken.
Wil je eerst meer weten over ons privacybeleid? Klik hier.

[acceptance akkoord-verzamelen-gegevens id:akkoord-verzamelen-gegevens]Ja, ik ga akkoord.[/acceptance]

Wie vult dit formulier in?
[select* invuller id:invuller include_blank "Ouder/voogd" "CLB-medewerker" "Vertrouwenspersoon" "Brugfiguur" ]
[text* invuller-voornaam id:invuller-voornaam ]
[text* invuller-naam id:invuller-naam ]
[email* invuller-email id:invuller-email ]
[text* invuller-telefoon id:invuller-telefoon ]
Gegevens kind
Domicilieadres van je kind

Vul hier het domicilieadres in van je kind (of kinderen).

[select* kind-postcode class:auto-postcode] [text kind-plaats readonly class:hidden-plaats]
[select* kind-straat class:auto-straatnaam]
[select* kind-huisnummer class:auto-huisnummer]
[text kind-bus]
[radio kind-verhuis id:kind-verhuis use_label_element "Nee, dit is mijn huidig adres" "Ja, ik verhuis binnenkort en ik wil mijn nieuwe adres gebruiken voor de afstandsberekening" ]
Verhuisadres

Als je binnenkort verhuist mag je hier het nieuwe domicilieadres van je kind invullen.

[select* kind-verhuis-postcode class:auto-postcode] [text kind-verhuis-plaats readonly class:hidden-plaats]
[select* kind-verhuis-straat class:auto-straatnaam]
[select* kind-verhuis-huisnummer class:auto-huisnummer]
[text kind-verhuis-bus]

[checkbox* kind-verhuis-confirm use_label_element "Ik bevestig dat het ingevulde adres het nieuwe domiclieadres van het kind is en dat ik hier een bewijs van kan voorleggen tijdens de inschrijving"]

Hoeveel kinderen wil je aanmelden voor een nieuwe school?
[radio aantal-kinderen id:aantal-kinderen use_label_element default:1 "1" "2" "3" "4" "5" ]
Gegevens van je 1ste kind
[text* kind1-voornaam id:kind1-voornaam ]
[text* kind1-naam id:kind1-naam ]
[text* kind1-rijksregisternummer id:kind1-rijksregisternummer class:rijksregister ]
[date* kind1-geboortedatum id:kind1-geboortedatum class:date ]
[select* kind1-studiejaarkeuze id:kind1-studiejaarkeuze include_blank data:studiejaarkeuze ]
Meld enkel aan voor dit geboortejaar als je kind nog niet instapt in het eerste leerjaar en dus een jaartje "overkleutert".
Gegevens van je 2de kind
[text* kind2-voornaam id:kind2-voornaam ]
[text* kind2-naam id:kind2-naam ]
[text* kind2-rijksregisternummer id:kind2-rijksregisternummer class:rijksregister ]
[date* kind2-geboortedatum id:kind2-geboortedatum class:date ]
[select* kind2-studiejaarkeuze id:kind2-studiejaarkeuze include_blank data:studiejaarkeuze ]
Meld enkel aan voor dit geboortejaar als je kind nog niet instapt in het eerste leerjaar en dus een jaartje "overkleutert".
Gegevens van je 3de kind
[text* kind3-voornaam id:kind3-voornaam ]
[text* kind3-naam id:kind3-naam ]
[text* kind3-rijksregisternummer id:kind3-rijksregisternummer class:rijksregister ]
[date* kind3-geboortedatum id:kind3-geboortedatum class:date ]
[select* kind3-studiejaarkeuze id:kind3-studiejaarkeuze include_blank data:studiejaarkeuze ]
Meld enkel aan voor dit geboortejaar als je kind nog niet instapt in het eerste leerjaar en dus een jaartje "overkleutert".
Gegevens van je 4de kind
[text* kind4-voornaam id:kind4-voornaam ]
[text* kind4-naam id:kind4-naam ]
[text* kind4-rijksregisternummer id:kind4-rijksregisternummer class:rijksregister ]
[date* kind4-geboortedatum id:kind4-geboortedatum class:date ]
[select* kind4-studiejaarkeuze id:kind4-studiejaarkeuze include_blank data:studiejaarkeuze ]
Meld enkel aan voor dit geboortejaar als je kind nog niet instapt in het eerste leerjaar en dus een jaartje "overkleutert".
Gegevens van je 5de kind
[text* kind5-voornaam id:kind5-voornaam ]
[text* kind5-naam id:kind5-naam ]
[text* kind5-rijksregisternummer id:kind5-rijksregisternummer class:rijksregister ]
[date* kind5-geboortedatum id:kind5-geboortedatum class:date ]
[select* kind5-studiejaarkeuze id:kind5-studiejaarkeuze include_blank data:studiejaarkeuze ]
Meld enkel aan voor dit geboortejaar als je kind nog niet instapt in het eerste leerjaar en dus een jaartje "overkleutert".
Gegevens ouder
Gegevens van de ouder

Vul hier de gegevens in van de ouder.

[text* ouder-voornaam id:ouder-voornaam ]
[text* ouder-naam id:ouder-naam ]
[email* ouder-email id:ouder-email ]
[text* ouder-telefoon id:ouder-telefoon ]
[radio ouder-adres-anders-dan-kind id:ouder-adres-anders-dan-kind use_label_element "Ja" "Nee" ]
Werkadres
[select* ouder-postcode class:auto-postcode] [text ouder-plaats readonly class:hidden-plaats]
[select* ouder-straat class:auto-straatnaam]
[select* ouder-huisnummer class:auto-huisnummer]
[text ouder-bus]
Schoolvoorkeuren
Schoolvoorkeuren
Voorkeur {{voorkeuren_index}}
[select* schoolkeuze id:schoolkeuze class:schoolkeuze include_blank data:schoolkeuze ]
[radio voorrangsgroep id:voorrangsgroep use_label_element class:block "Nee" "Ja, er zit een broer of zus van dit kind op de deze school" "Ja, ik werk voor deze school" "Ja, er zit een broer of zus van dit kind op deze school EN ik werk voor deze school" ]
[text* naam-broer-of-zus id:naam-broer-of-zus ]
[text* naam-personeelslid id:naam-personeelslid ]

Afsluiter
Samenvatting

Gelieve onderstaande gegevens goed na te kijken voor je het formulier verzendt

Summary
Afsluiter
Op 24 maart 2023 ontvang je het resultaat van deze aanmelding.
[radio verzendwijze id:verzendwijze use_label_element "Per e-mail" "Per post en per e-mail" ]

De brief wordt verstuurd naar het adres van je kind.

[acceptance naar-waarheid-ingevuld id:naar-waarheid-ingevuld]Ik heb bovenstaande gegevens naar waarheid ingevuld.[/acceptance]
[acceptance andere-ouder-akkoord id:andere-ouder-akkoord]Ik verklaar dat elke ouder/voogd van dit kind akkoord gaat met deze aanmelding.[/acceptance]
[acceptance privacy id:privacy-akkoord]Ik ga akkoord dat Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Zele BaO de ingevulde persoonsgegevens conform haar privacy beleid behandelt. [/acceptance]
[checkbox opvolging use_label_element "Ik wil betrokken worden bij de evaluatie van de aanmeldprocedure via mijn opgegeven e-mailadres. (Optioneel)"]
Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier.
[submit "Verzenden" ]

Bevestigingsmail voor ouders

Beste [ouder-voornaam] [ouder-naam],

We hebben je aanmelding goed ontvangen!
Bewaar deze mail goed.
Dit is het bewijs van je aanmelding.

Deze mail geeft een overzicht van je aanmelding.
Kijk na of de gegevens juist zijn ingevuld.

Zijn niet alle gegevens juist ?
Neem contact met de LOP deskundige, liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be Tel: 02 553 70 02

Geen mail ontvangen ?
Neem contact met de LOP deskundige, liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be Tel: 02 553 70 02

Aangemeld betekent niet dat je kind is ingeschreven.
Op 24 maart 2023 in de namiddag ontvang je een mail en/of brief met meer informatie hoe je kan inschrijven.

Wanneer kan je je kind inschrijven in de school van toewijzing ?
Tussen 23 april 2023 en 15 mei 2023.
Neem contact op met de school om de inschrijving in orde te brengen.

[group-invuller-anders-dan-ouder][/group-invuller-anders-dan-ouder]
Gegevens invuller
Wie heeft het formulier ingevuld?[invuller]
Voornaam[invuller-voornaam]
Naam[invuller-naam]
E-mail[invuller-email]
Telefoon[invuller-telefoon]
Adres kind
Postcode[kind-postcode]
Plaats[kind-plaats]
Straat[kind-straat]
Huisnummer[kind-huisnummer]
Bus[kind-bus]
Verhuis je binnenkort?[kind-verhuis]
[group-kind-verhuis]
Verhuisadres
Postcode[kind-verhuis-postcode]
Plaats[kind-verhuis-plaats]
Straat[kind-verhuis-straat]
Huisnummer[kind-verhuis-huisnummer]
Bus[kind-verhuis-bus]
Ik bevestig dat het ingevulde adres mijn verhuisadres is en dat ik hier een bewijs van kan voorleggen tijdens de inschrijving
[/group-kind-verhuis] [kind-geselecteerd]
Aantal kinderen[aantal-kinderen]
[kind1]
Gegevens [eerste-kind]1ste [/eerste-kind]kind
Voornaam[kind1-voornaam]
Naam[kind1-naam]
Rijksregisternummer[kind1-rijksregisternummer]
Geboortedatum (jaar/maand/dag)[kind1-geboortedatum]
Geboortejaar/leerjaar[kind1-studiejaarkeuze]
[/kind1] [kind2]
Gegevens 2de kind
Voornaam[kind2-voornaam]
Naam[kind2-naam]
Rijksregisternummer[kind2-rijksregisternummer]
Geboortedatum (jaar/maand/dag)[kind2-geboortedatum]
Geboortejaar/leerjaar[kind2-studiejaarkeuze]
[/kind2] [kind3]
Gegevens 3de kind
Voornaam[kind3-voornaam]
Naam[kind3-naam]
Rijksregisternummer[kind3-rijksregisternummer]
Geboortedatum (jaar/maand/dag)[kind3-geboortedatum]
Geboortejaar/leerjaar[kind3-studiejaarkeuze]
[/kind3] [kind4]
Gegevens 4de kind
Voornaam[kind4-voornaam]
Naam[kind4-naam]
Rijksregisternummer[kind4-rijksregisternummer]
Geboortedatum (jaar/maand/dag)[kind4-geboortedatum]
Geboortejaar/leerjaar[kind4-studiejaarkeuze]
[/kind4] [kind5]
Gegevens 5de kind
Voornaam[kind5-voornaam]
Naam[kind5-naam]
Rijksregisternummer[kind5-rijksregisternummer]
Geboortedatum (jaar/maand/dag)[kind5-geboortedatum]
Geboortejaar/leerjaar[kind5-studiejaarkeuze]
[/kind5] [/kind-geselecteerd]
Gegevens ouder
Voornaam[ouder-voornaam]
Naam[ouder-naam]
Email[ouder-email]
Telefoon[ouder-telefoon]
Ik wil een werkadres opgeven[ouder-adres-anders-dan-kind]
[group-ouder-adres]
Werkadres
Postcode[ouder-postcode]
Plaats[ouder-plaats]
Straat[ouder-straat]
Huisnummer[ouder-huisnummer]
Bus[ouder-bus]
[/group-ouder-adres]

Schoolvoorkeuren

[voorkeuren] [group-naam-broer-of-zus][/group-naam-broer-of-zus][group-naam-personeelslid][/group-naam-personeelslid]
Schoolvoorkeur [voorkeuren:index]
School[schoolkeuze]
Voorrangsgroep[voorrangsgroep]
Naam broer of zus[naam-broer-of-zus]
Naam personeelslid[naam-personeelslid]
[/voorkeuren]
Afsluiter
Hoe wil je het resultaat ontvangen?[verzendwijze]
Voor akkoord
Ik heb bovenstaande gegevens naar waarheid ingevuld.Ja
Ik verklaar dat elke ouder/voogd van dit kind akkoord gaat met deze aanmelding.Ja
Ik ga akkoord dat Het Lokaal Overlegplatform (LOP) Zele BaO de ingevulde persoonsgegevens conform haar privacy beleid behandelt.Ja
Ik wil betrokken worden bij de evaluatie van de aanmeldprocedure via mijn opgegeven mailadres.[opvolging-ja]Ja[/opvolging-ja][opvolging-nee]Nee[/opvolging-nee]

Bevestigingsmail voor ouders na aanpassing

Beste {{ouder_voornaam}} {{ouder_achternaam}},

We hebben op jouw vraag je aanmelding aangepast.

Gelieve deze aanmelding goed na te kijken. Zijn de gegevens niet correct?
Neem dan voor het einde van de aanmeldingsperiode contact op met {{helpdesk_emailadres}}.

Toewijzingsbrief eerste keuze

Resultaat van de aanmelding van {{kind_voornaam}} {{kind_achternaam}}
{{ouder_voornaam}} {{ouder_achternaam}}
{{kind_straat}} {{kind_huisnummer}} {{kind_bus}}
{{kind_postcode}} {{kind_plaats}}

Zele, postdatum

Beste ouder,

 

Je meldde je kind aan voor een basisschool in Zele voor het schooljaar 2023-2024.
Je kind is toegewezen aan de eerste voorkeurschool.

Je kan {{kind_voornaam}} {{kind_achternaam}} inschrijven in {{school}}
{{leerjaar}}

Maak een afspraak met de school op het nummer {{school_telefoon}} om in te schrijven in
de periode van maandag 24 april 2023 tot en met maandag 15 mei 2023.

Wat neem je mee naar de inschrijving ?

  • De kids-ID van je kind of een uittreksel uit het bevolkingsregister
  • Een bewijs van plaats van tewerkstelling als je koos voor de afstand werkplek-school
  • Een bewijs van het verhuisadres als je een verhuisadres hebt opgegeven

Bij het bewust doorgeven van foute informatie, vervalt het recht op voorrang.


Heb je vragen over het resultaat van de aanmelding ?
Neem contact met de Ombudsdienst Inschrijvingen van het LOP Zele basis
via telefoon 02/ 553 70 02  of via mail liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

 

Met Vriendelijke Groet,

Christophe Verneirt
LOP- voorzitter LOP Zele basis

Toewijzingsbrief niet eerste keuze

Resultaat van de aanmelding van {{kind_voornaam}} {{kind_achternaam}}
{{ouder_voornaam}} {{ouder_achternaam}}
{{kind_straat}} {{kind_huisnummer}} {{kind_bus}}
{{kind_postcode}} {{kind_plaats}}
Zele, postdatum

Beste ouder,

Je meldde je kind aan voor een basisschool in Zele voor het schooljaar 2023-2024.

Je kan {{kind_voornaam}} {{kind_achternaam}} inschrijven in {{school}}
{{leerjaar}}

Je behoudt de plaats op de weigeringslijst van hogere schoolkeuze.

Maak een afspraak met de school op het nummer {{school_telefoon}} om je kind in te schrijven in de periode van maandag 24 april 2023 tot en met maandag 15 mei 2023.

Wanneer ?
Schrijf je kind zeker in tussen maandag 24 april 2023 en maandag 15 mei 2023.
Doe je dit niet, dan ben je de plaats kwijt.

Wat neem je mee naar de inschrijving ?

  • De kids-ID van je kind of een uittreksel uit het bevolkingsregister
  • Een bewijs van het domicilieadres
  • Een bewijs van plaats van tewerkstelling als je koos voor de afstand werkplek-school
  • Een bewijs van het verhuisadres als je een verhuisadres hebt opgegeven

In welke school was er geen plaats voor je kind ?
Je kind staat op de weigeringslijst van jouw voorkeurschool.
Check hier de plaats van je kind op de wachtlijst per opgegeven voorkeurschool :

{{#keuze2_volgnummer}}1. {{keuze1_school}}. Afstand: {{keuze1_afstand_m}} m. Plaats op wachtlijst: {{keuze1_volgnummer}}{{/keuze2_volgnummer}}{{#keuze3_volgnummer}}
2. {{keuze2_school}}. Afstand: {{keuze2_afstand_m}} m. Plaats op wachtlijst: {{keuze2_volgnummer}}{{/keuze3_volgnummer}}{{#keuze4_volgnummer}}
3. {{keuze3_school}}. Afstand: {{keuze3_afstand_m}} m. Plaats op wachtlijst: {{keuze3_volgnummer}}{{/keuze4_volgnummer}}

De school respecteert de volgorde van de geweigerde leerlingen tot en met
30 juni 2024 (gewoon kleuteronderwijs) en 6 oktober 2023 (gewoon lager onderwijs).

Heb je vragen over het resultaat van de aanmelding ?
Bel of mail naar de Ombudsdienst Inschrijvingen van het LOP Zele basis.
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be – 02 553 70 02

Wens je een klacht in te dienen ?
Je kan contact opnemen met de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Klik hier voor meer informatie of stuur een mail naar commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be.

Met Vriendelijke Groet,
Christophe Verneirt
Voorzitter LOP Zele basis

Als bijlage:
Een melding van weigering voor de scholen van hogere voorkeur.
Hierop vind je de plaats die je kind inneemt op de wachtlijst van je voorkeurschool.

Brief wanneer nergens plaats

Resultaat van de aanmelding van {{kind_voornaam}} {{kind_achternaam}}
{{ouder_voornaam}} {{ouder_achternaam}}
{{kind_straat}} {{kind_huisnummer}} {{kind_bus}}
{{kind_postcode}} {{kind_plaats}}

Zele, postdatum

Beste ouder,

Je meldde {{kind_voornaam}} {{kind_achternaam}} aan voor een basisschool in Zele voor het schooljaar {{volgend_schooljaar}}.
Er is momenteel geen vrije plaats voor je kind in je voorkeurscholen.

Wanneer kan je {{kind_voornaam}} {{kind_achternaam}} inschrijven in een andere school met vrije plaatsen ?
Vanaf 23 mei 2023 om 09.00u, kan je je kind inschrijven in een andere school.
Je vindt de lijst met vrije plaatsen op www.naarschoolinzele.be

In welke school was er geen plaats voor je kind ?
Je kind staat op de weigeringslijst van jouw voorkeurschool.

{{#keuze1_school}}1. {{keuze1_school}}. Afstand: {{keuze1_afstand_m}} m. Plaats op weigeringslijst: {{keuze1_volgnummer}}{{/keuze1_school}}{{#keuze2_school}}
2. {{keuze2_school}}. Afstand: {{keuze2_afstand_m}} m. Plaats op weigeringslijst: {{keuze2_volgnummer}}{{/keuze2_school}}{{#keuze3_school}}
3. {{keuze3_school}}. Afstand: {{keuze3_afstand_m}} m. Plaats op weigeringslijst: {{keuze3_volgnummer}}{{/keuze3_school}}{{#keuze4_school}}
4. {{keuze4_school}}. Afstand: {{keuze4_afstand_m}} m. Plaats op weigeringslijst: {{keuze4_volgnummer}}{{/keuze4_school}}

De school contacteert je als er een plaats vrijkomt.

De school respecteert de volgorde van de geweigerde leerlingen tot en met
30 juni 2024 (gewoon kleuteronderwijs) en 6 oktober 2023 (gewoon lager onderwijs).

Heb je vragen over het resultaat van de aanmelding ?
Bel of mail naar de Ombudsdienst Inschrijvingen van het LOP Zele basis.
liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be – 02 553 70 02

Wens je een klacht in te dienen ?
Contacteer de Commissie inzake Leerlingenrechten
Klik hier voor meer informatie of stuur een mail naar: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be 

Met Vriendelijke Groet,

Christophe Verneirt
Voorzitter LOP Zele basis

Als bijlage:
Een melding van weigering voor de scholen van hogere voorkeur.
Hierop vind je de plaats die je kind inneemt op de wachtlijst van je voorkeurschool.

MNGI velden

Veldwaarde
Naam van de LOP deskundigeLiesbeth Croene
Telefoonnummer van de LOP deskundige02 / 553 70 02
E-mailadres van de LOP deskundigeliesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
Naam van de gemandateerde van het schoolbestuurChristophe Verneirt
Functie van de gemandateerde van het schoolbestuurVoorzitter LOP BaO Zele
Handtekening van de gemandateerde van het schoolbestuur (afbeelding)
Gemaakte afspraken (optioneel)Dit formulier wordt vanuit het aanmeldingssysteem door het LOP via de post en per e-mail bezorgd aan de ouders

Andere instellingen

Veldwaarde
E-mailadres voor helpdesk (naar welk e-mailadres moeten de ouders sturen als ze een aanpassingen willen doen?)liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be