Veel gestelde vragen

Als je je kind niet aanmeldt, kan je voor het schooljaar 2021-2022 pas inschrijven vanaf 1 juni 2021 in een kleuter- of lagere school in Zele.
Op dat moment zullen in een aantal van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Alle kleuter- en lagere scholen van Zele doen mee.
Je vindt het overzicht van alle scholen op de website www.naarschoolinzele.be
Deze pagina bekijk je best met Google Chrome, Firefox of de meest recente versie van Internet Explorer.
Je moet minstens 2 scholen kiezen.

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie/werkplek – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden.
Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de Kids-ID van je kind of op een kleefbriefje van de mutualiteit.

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op www.naarschoolinzele.be in het tabblad ‘vrije plaatsen’.

Voor het geboortejaar 2019 zijn de plaatsen onmiddellijk zichtbaar. Voor de overige geboortejaren en leerjaren klik je op de naam van de school van je keuze.

Dit is een momentopname van het aantal vrije plaatsen.

Is er voldoende plaats vrij in de school van je eerste keuze, dan wordt deze toegewezen.
Zijn er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen voor een school of vestigingsplaats dan gaat de voorrang :

  • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
  • dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of wiens ouders het dichtst bij de school werken.

Bij de toewijzing van plaatsen wordt steeds rekening gehouden met de vooropgestelde sociale mix.

Wil je als ouder meerdere kinderen uit je gezin in eenzelfde school aanmelden ?
Dat kan.
Je vult alle kinderen die je aanmeldt in op het aanmeldingsformulier in.
Hou er wel rekening mee dat de plaatsen slechts toegewezen worden als er voor elk van jouw aangemelde kinderen een plaats vrij is in de school.
Is er voor 1 van de kinderen geen plaats in de school, dan krijgt geen enkel kind een plaats toegewezen.

We maken een uitzondering voor meerlingen. Als er plaats is voor 1 kind van de meerling, dan krijgen alle kinderen van de meerling een plaats toegewezen.

Voor de afstand tot de school geldt wandelafstand.
Deze wordt berekend via GoogleMaps
Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

Als je met een officieel document kan aantonen dat je in de loop van het schooljaar 2021-2022 op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij unanimiteit

Neem contact op met de LOP-deskundige : liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

Je kan terecht bij de LOP-deskundige : liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

De LOP-deskundige zal je klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Als je nog steeds vindt dat de weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Je vindt de contactgegevens van deze commissie op de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie
Je kan je ook rechtstreeks wenden tot de commissie Leerlingenrechten.

Breng volgende documenten mee bij de inschrijving:

  • Het ticket voor inschrijving in de school
  • Kids-ID van je kind of een kleefbriefje van de mutualiteit (voor het rijksregisternummer)
  • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
  • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilieadres waarmee je hebt aangemeld, indien dit verschillend is van het huidige domicilieadres
  • Indien van toepassing een bewijs van plaats van tewerkstelling als je koos voor de afstand school-werkadres van 1 van de ouders
  • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoelage

Neem contact op met de LOP-deskundige : liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

Tel : 0473 93 89 25

Op de website www.naarschoolinzele.be kan je met het zoekvak gericht zoeken naar antwoorden op je vragen

Neem contact op met de LOP-deskundige : liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be

Tel : 0473 93 89 25